İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu

image09

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler işe girişlerinde sağlık kontrolünden geçmek zorundadırlar. 

Bünye ve bedenen çalışacaklara işe uygunluklarını gösteren sağlık raporu her sene yenilenir. (18 yaşından küçükler için 6 ayda bir) Rapor 4857 sayılı iş kanununun ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine (16/06/2004 tarihli, 25494 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.) uygun şekilde hazırlanacaktır.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu indirmek için lütfen tıklayınız.

??Profile Information??

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.049 seconds, 6.26 MB
Application afterRoute: 0.061 seconds, 7.54 MB
Application afterDispatch: 0.093 seconds, 10.20 MB
Application afterRender: 0.156 seconds, 11.61 MB

??Memory Usage??

12293136

??Queries logged??

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '919d2adf4e0e0e6b42577d3c582c9cf0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1409612975' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '919d2adf4e0e0e6b42577d3c582c9cf0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '919d2adf4e0e0e6b42577d3c582c9cf0','1409613875','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 8)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 26
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-09-01 23:24:35' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-09-01 23:24:35' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='26'
 11. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 12. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-09-01 23:24:35')
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-09-01 23:24:35' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=4 OR a.catid=5 OR a.catid=6 OR a.catid=7 OR a.catid=8 OR a.catid=9 OR a.catid=10 OR a.catid=11 )
   
    AND ( a.sectionid=2 )
   
    AND ((TO_DAYS('2014-09-02') - TO_DAYS(a.created)) <= '5000')
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
   
    LIMIT 0,7

??Legacy Queries logged??

  ??Language Files Loaded??

  ??Untranslated Strings Diagnostic??

  LANGUAGE FILES LOADED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  LEGACY QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  MEMORY USAGE	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  PROFILE INFORMATION	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  

  ??Untranslated Strings Designer??

  
  # ??Unknown file??
  
  LANGUAGE FILES LOADED=Language Files Loaded
  LEGACY QUERIES LOGGED=Legacy Queries logged
  MEMORY USAGE=Memory Usage
  PROFILE INFORMATION=Profile Information
  QUERIES LOGGED=Queries logged
  UNTRANSLATED STRINGS DESIGNER=Untranslated Strings Designer
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC=Untranslated Strings Diagnostic