İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu

image09

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler işe girişlerinde sağlık kontrolünden geçmek zorundadırlar. 

Bünye ve bedenen çalışacaklara işe uygunluklarını gösteren sağlık raporu her sene yenilenir. (18 yaşından küçükler için 6 ayda bir) Rapor 4857 sayılı iş kanununun ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine (16/06/2004 tarihli, 25494 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.) uygun şekilde hazırlanacaktır.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu indirmek için lütfen tıklayınız.