AMAÇ:

Yangın hakkında genel bilgileri, yangına sebebiyet veren durumlar, tehlikeler, yangına karşı alınabilecek önlemler ve insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak bilgilendirme yapılarak, çalışanlara doğru davranış biçimi kazandırmak.

YÖNTEM:

Eğitim öncesi işletmeye yapılan ziyaretlerle, işyerinin karşı karşıya olduğu tehlikelerin belirlenmesi, işletmeye özel acil durum planının hazırlanması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

  • Yanma ve yangın
  • Yangın nedir? Yangının sınıfları
  • Yangınların sebepleri ve etkenleri
  • Yangın yerlerindeki tehlikeler
  • Yanıcı maddelerin sınıflandırılıması
  • Yangın türleri
  • Yangın söndürücü maddeler ve yangın söndürme ilkeleri
  • Yangın önleyici tedbirler
  • Yangında koruyucu malzemeler 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik