”Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” , ”Çevre Denetim Yönetmeliği” ve ”Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ler kapsamında; Siz değerli müşterilerimize Çankaya Çevre Danışmanlık olarak Yatırım ve işletmeleriniz ile ilgili olarak çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte her türlü Çevre Danışmanlık Hizmeti vermekten büyük mutluluk duyacağız. Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi edinmek için yukarıdaki telefon ve faks numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

NEDEN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMANIZ GEREKLİ?

21 Kasım 2008 tarih ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetim Yönetmeliği ve 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 31 Aralık 2010 tarihine kadar firma yetkilileri tarafından yapılabilen Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans başvuruları, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren 12 Kasım 2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerince yapılacaktır.

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği; MADDE 7

(1) Tesis veya faaliyetlerden;

a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,

b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, zorundadır.

TESİSİNİZ/İŞLETMENİZ; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer almakta ise; Elektronik ortamda e-imza kullanılarak Çevre İzni alması gerekmektedir. Çevre izni ve diğer tüm çevrekonularında TESİSİNİZ/İŞLETMENİZ yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasından çevre yönetim hizmeti alması gerekmektedir.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ÇERÇEVESİNDE TESİSİNİZE/İŞLETMENİZE VERECEĞİMİZ HİZMETLER

  1. Tesis veya faaliyetinizi Çevre Bakanlığı ve Çevre İl Müdürlüğü bünyesinde temsil edecek 1(bir) Çevre Mühendisi (Çevre Görevlisi) yetkilendirmekle,
  2. Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
  3. Tesisinizin; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ÇEVRE İZİN BELGESİ (Emisyon, Gürültü, Deşarj, Tehlikeli Madde Deşarjı, Derin Deniz Deşarjı ) için elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye başvuruları yapmakla,
  4. Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
  5. Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
  6. Yılda en az 1(bir) defa ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
  7. Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
  8. Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
  9. İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
  10. Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında; Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla, İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
  11. Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.
  12. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan tesis/işletme için ayda en az 2(iki) tam gün, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesis/işletme için ayda en az 1(bir) tam gün çalışır