• Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanları / Sıcak Su Kazanı
 • Buhar ve kızgın su kazanları / Kızgın Su Kazanı
 • Buhar ve kızgın su kazanları / Buhar Kazanı
 • Kızgın yağ kazanları
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı)
 • Basınçlı hava ve gaz tankları
 • Kapalı genleşme tankları
 • Boyler ve akümülasyon tankları
 • Boyama makinaları (kazanları)
 • Kriyojenik tanklar
 • Buharlı pişirme kazanları
 • Otoklav
 • Atmosferik, bombeli yatay/dikey silindirik, prizmatik,açık/kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı
 • Atmosferik, dik, yerüstü,çelik kaynaklı birleştirmeli, A/K tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları

Kompresörler: İşyerlerinde bulunan Kompresörlerin hava tankları her sene yetkili elemanlar tarafından maksimum basıncının 1.5 katı ile hidrolik basınç testine tabi tutulacaklardır. Test sonuçları rapor halinde tanzim edilecek ve işyerlerinde bulundurulacaktır.

Kazanlarda: İşyerlerinde bulunan tüm kazanlar her sene yetkili teknik elemanlar tarafından en yüksek çalışma basınçlarının 1.5 katı ile hidrolik basınç testine tabi tutulacaklardır. Test sonuçları rapor haline getirilerek işyerlerinde bulundurulacaktır.