tehlikesiniflari

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili yönetmelik, daha önce yayımlanan “işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Çalışma esas ve usulleri” hakkındaki yönetmelik çerçevesinde faaliyet gösterecek olan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri”nin de yetkilendirilme ve çalışmaya başlamalarını sağladı.

İlgili yönetmelikçe Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonu’nun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı
Tehlike Sınıfları Listesi aşağıdaki başlıklardan oluşur.

a) Az Tehlikeli İşler
b) Tehlikeli İşler
c) Çok Tehlikeli işler

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Çalışabileceği Tehlike Sınıfları

A sınıfı uzman: Çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli grupta yer alan

B sınıfı uzman: Tehlikeli, az tehlikeli grupta yer alan

C sınıfı uzman: Az tehlikeli grupta yer alan işletmelerde görev alır.