Yirmi birinci yüzyılda işyerlerinde karşılaşılan toksit maddeler ve işyerlerine özgü tehlikeler hala halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Mesleki akciğer hastalıkları ise tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada gelmektedir.

Mesleki akciğer hastalıklarının üç önemli özelliği bulunmaktadır.

  1. İşyerlerinde çeşitli maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkarlar ya da bu maddelerin etkisiyle alevlenebilirler;
  2. Önlenebilirler;
  3. Potansiyel olarak tazmin edilebilirler.

Temel olarak mesleki akciğer hastalıklarını dört grupta incelemek mümkündür.

  1. Mesleki havayolu hastalıkları
  2. Pnömokonyozlar
  3. Hipersensitivite pnömonisi
  4. Akut toksit inhalasyon sendromları

Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez dijital göğüs radyografileri çekilerek bir radyoloji uzmanı tarafından, çalışma ortamındaki mesleki riskler göz önünde tutularak değerlendirilip raporlandırılır. Tozlu ortamda çalışan işçilerin ise peryodik olarak sağlık muayeneleri yapılır ve her altı ayda bir göğüs radyografileri tekrarlanır Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları görülen kontrol ve tedavi altına alınacaktır. Çekilen akciğer grafileri en az iki yıl boyunca saklanacaktır.