• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal yükümlülükler
 • İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar
 • Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
 • İş kazalarının oluşumu, inceleme ve değerlendirme teknikleri
 • Yangın eğitimi
 • Kimsayal maddelerle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
 • Elektrik ile çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • El aletlerinin kullanımında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
 • Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • Basınçlı kaplar, kazanlar ve kompresorlerde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • Makine ve tezgahlarda çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 • Kaldırma, taşıma, istifleme ve depolamada iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Ergonomi
 • Parlayıcı ve patlayıcı maddelerde çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • İş makinelerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • Yüksekte çalışmalarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • Kazı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • Bakım ve onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik tutulması gereken kayıtlar
 • Fiziksel etmenler ve iş hijyeni
 • Meslek hastalıklarından korunma
 • İlk yardım eğitimi