İş yerlerinde düzenli olarak genel ve lokal hava akım hızlarının ölçülmesi gerekir. Bu ölçümler özellikle işyeri havalandırmasında meydana gelebilecek teknik problemlerin tespitinde önemli bir rol oynamaktadır.
Firmamızda anemometre ile hava akım hızı ölçümleri yapılmaktadır.