• TS 11939 Standartına uygun dosya hazırlanması
  • LPG otogaz istasyonları projelerinin hazırlanması
  • Tesis kurma izin ve işletme belgesi alma çalışmaları
  • GSM Ruhsatına esas dosyanın hazırlanması
  • E.P.D.K. ‘na uygun lisans alımına esas dosyanın hazırlanıp, takibinin yapılması
  • Katodik koruma ölçümlerinin yapılıp raporlanması
  • LPG istasyonları dolum operatörleri ve tanker şoförleri eğitimleri ile istasyon personeli eğitimleri