İlk olarak 22.05.2002 tarih 24762 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi 11.03.2004 tarihinde yönetmelikte bazı değişiklikler gerçekleştirdi

Son yıllarda yapılan düzenlemelerle, ilkyardım, üzerinde önemle durulan bir konu olmuştur. Bu doğrultuda şekillendirilen ilgili mevzuatlar, kurum ve kuruluşları sertifikalı ilkyardımcı istihdamı konusunda yönlendirmektedir.

Mevzuatlara göre, iş yerlerinde her yirmi kişide bir kişi ilkyardımcı olmalıdır; bu oran, ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on kişide birdir. Yine mevzuatlara göre, ilkyardım eğitimi, sadece, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ilkyardım eğitim merkezinden alınmak koşuluyla kabul edilmektedir.

Program Süresi

Eğitim süresi toplam 16 saattir.

Program sonunda katılımcılar il sağlık müdürlüğü nün yapacağı sınavda 85 ve üzerinde puan almaları halinde yine aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaklardır. Katılımcıların 2 sınav hakkı olup bu sınavı başarı ile tamamlayanlara TC Sağlık bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası verilecekti

İlk Yardım Eğitimi Konu Başlıkları

Genel İlk Yardım Bilgileri Olay Yeri Değerlendirme Temel Yaşam Desteği Boğulmalarda İlk Yardım Kanamalarda İlk Yardım Yaralanmalarda İlk Yardım Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım Zehirlenmelerde İlk Yardım Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım Göz, Kulak ve Burun’a Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

İlkyardım Nedir?

Bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için, ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalara ilkyardım denir.

Belirli bir eğitim almış ve insan vücuduna müdahale etme alanında yasalarla yetkilendirilmiş kişilerce yapılan, ilaçlı müdahalelere acil tedavi denir ve ilkyardım kavramı ile karıştırılmamalıdır. İlkyardım eğitimi almış olmak bir kişiyi sağlık personeli yapmaz.

İlkyardım uygulamalarının öncelik sırasıyla üç temel amacı vardır;

  1. Yaşamı kurtarmak ve sürdürülmesini sağlamak
  2. Durumun daha da kötüleşmesini önlemek,
  3. Olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmak.

Neden İlkyardım Eğitimi?

Beklemediğiniz bir anda çevrenizden birinin solunumunun ve/veya kalbinin durması durumunda müdahale etmek için zaman son derece kısıtlıdır. Tıbbi yardımın beklenmesi sırasında kaybedilecek her dakika önemli iken, bu aşamada bilinçli ilkyardım hayat kurtarır. Bu ilkyardımın adı CPR (Yapay Solunum ve Kalp Masajı) adını alır. Bu nedenle herkesin CPR bilmesinde fayda vardır. CPR bilgisinin yanı sıra günlük hayatta karşılaşabileceğimiz kazalarda bilinçli ilkyardım hayat kurtaracaktır.

“ÇANKAYA İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ” bu bilgileri konularında uzman eğitmenlerle düzenlemektedir.

ÖNEMLİ: Yanlış ilkyardım ve CPR uygulanması durumunda sağlıklı çalışan bir kalbi durdurabilirsiniz!

İlkyardım Eğitimi’nin Amacı:

Fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulma zorunluluğunun giderilmesi ve bu doğrultuda ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesidir.

İlkyardım Eğitimi:

Sağlık Bakanlığı’nca Ruhsat verilen İlkyardım Eğitim Merkezine bağlı çalışan Sertifikalı İlkyardım Eğitimcileri tarafından yönetmeliğe uygun mekânlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimdir

İlkyardımcı:

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapabilmek için Sağlık Bakanlığınca Ruhsat verilen İlkyardım Eğitim Merkezinden en az Temel İlkyardım Kursu(16 saatlik) alarak İlkyardımcı Sertifikası ve Kimliği almış kişidir.

İlkyardım Eğitimcisi:

Eğitimci Eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı “İlkyardım Eğitimcisi Sertifikası”almış olan Sağlık Personeli İlkyardım Eğitimcisi olabilir.

İlkyardım Eğitim Merkezi:

İlkyardım eğitimi vermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğünden “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” alarak faaliyet gösteren ilkyardım Eğitim kuruluşudur.