Gürültü, hemen hemen bütün işyerlerinde karşılaşılan bir problemdir.İnsanların işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, performansını ve verimini azaltan olumsuz bir faktördür.İşitme kayıplarının çoğu gürültü kaynaklıdır.

İşletmeler her yıl düzenli olarak, gürültü ölçümlerini yaptırıp, bunun işçilerin işitme seviyesi üzerindeki etkilerinin gözlenebilmesi açısından, Odyometri testleri ile kontrol altına almalıdırlar.

Bu amaçla firmamız işletmelerde gürültü ölçümleri yaparak mevzuat çerçevesinde değerlendirip, alınması gereken önlemlerin de yeraldığı raporları işyerlerine sunmaktadır.