Grip nedir?

Grip, İnfluenza dediğimiz virüsün, solunum yoluyla insan vücuduna girerek özellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başında salgınlar yapan bir infeksiyon hastalığıdır.

Grip aşısının özellikleri nedir?:

Bilimadamları hastalığı önlemek için kullanılan altı ayrı çeşit grip aşısını bire düşürmek konusunda yeni bir gelişme katettiler. Belçikalı bilimadamlarına göre, ‘hemagglutinine’ ve ‘neuraminidase’ proteinlerinin bileşiminden oluşan M2 proteinin aşı solüsyonlarında kullanılması sayesinde, insanlar tek bir aşı ile gribe karşı önlem alabilecekler. Bugüne kadar hastalığı önlemek amacıyla piyasadaki altı çeşit aşıdan birini kullanabilmek için bazı testlerden geçmek ve uygun aşı çeşidi belirlemek gerekiyordu.Aşı, bir önceki senede en sık karşılaşılan virüs tipine karşı, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda hazırlanmaktadır. Her yıl Ekim-Kasım aylarında tek doz şeklinde yapılmalıdır. Aşı ile koruyuculuk sağlıklı kişilerde %80’lere varmaktadır; yaş ilerledikçe koruyuculuk %50-60’lara inmekle birlikte hastalığın hafif geçirilmesi sağlanmaktadır.

Grip aşısı, genel olarak 65 yaş ve üzerindeki bireylerle, grip sonrası hastalık riski olan herkese, 6aylık bebeklikten itibaren yapılmalıdır. Çünkü ağır seyirli hastalık nedeniyle hem işgücü kaybı ve dolayısıyla ekonomik kayıp olmakta hem de özellikle risk gruplarında ölümle karşılaşabilmekteyiz.Hepatit B, çok ciddi bir hastalıktır. Uzun dönemde karaciğer hasarı (siroz), karaciğer kanseri ve ölüme sebep olabilir. Hepatit B aşısı, Hepatit B’yi önleyebilir.

Hepatit B, çok ciddi bir hastalıktır. Uzun dönemde karaciğer hasarı (siroz), karaciğer kanseri ve ölüme sebep olabilir. Hepatit B aşısı, Hepatit B’yi önleyebilir.

Hepatit B virüsü, hasta kişinin kan veya vücut sıvılarıyla karşılaşma sonucu bulaşır.

  • Enfekte kişi ile korunmadan cinsel ilişki,
  •  Uyuşturucu kullanırken aynı şırınganın kullanılması,
  •  İş yerinde kaza ile kullanılmış iğnenin batması,
  •  Doğum sırasında virüsün anneden bebeğe geçmesi.

Eğer, bir dozu atlar veya programın gerisinde kalırsanız, bir sonraki dozu zaman kaybetmeden yaptırın. Yeniden başlamaya gerek yoktur. Hepatit B aşısı, diğer aşılarla aynı zamanda yapılabilir.

Aşılama Takvimi

  • 0.-1.-6. aylarda yapılır.
  • İkinci doz ilk dozdan 1 ay sonra yapılır.
  • Üçüncü doz birinci dozdan 5 ay sonra yapılır.
  • 5 yılda bir tekrarlanır.

Hepatit Aşısı

Kimlere hepatit B aşısı yapılmamalı?

  • Fırıncı mayasına veya daha önce yapılmış hepatit B aşısına karşı, hayatını tehdit edici allerjisi olanlar aşılanmamalıdır.
  • Aşı zamanı geldiğinde, ciddi hastalığı olanlarda aşı ertelenmelidir. 

Tetanoz Aşısı

Tetanus, ya da Kazıklı Humma denilen Tetanoz, Clostridium Tetani adı verilen sporlu bakterinin salgıladığı toksine bağlı olarak gelişen bir enfeksiyon hastalığıdır.

Tetanoz etkeni hepimizin bildiği gibi sadece ‘paslı çivi’ ya da ‘küflü teneke’de bulunmaz, ne yazık ki toprağın üst tabakalarında, insan ve hayvanların bağırsak kanalında bulunur ve buradan dış dünyaya yayılır.

Bu nedenle tetanoz mikrobuna yeryüzünün her yerinde rastlamak mümkündür.

Yeryüzünde bu kadar yaygın bulunan bir bakteri ile karşılaşma oranı bu kadar yüksek, tanı ve tedavisi güç ve ölüm oranı yüksek olan Tetanozdan en önemli korunma yolu ‘AŞILANMA’dır.

Aşı; koldan genellikle kas içine ya da daha az olarak cilt altına uygulanır.
Aşı reaksiyonu olarak çoğunlukla bölgesel şişlik, kızarıklık, lenf bezi büyümesi ve ateş görülebilir.
Tetanoz aşısı % 95 oranında hastalıktan koruyucudur.