Tehlikeli Maddelerin Karayollarında taşınması konusundaki saha tecrübemiz ile işletmenizin aşağıda belirtilen konularda yasal süreçlerinde sizlere öncülük ediyoruz;

İŞİN TANIMI

İşletmenize gelen veya işletmeniz tarafından gönderilen ve faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınması süreci ile ilgili Yasal zorunluluk olan yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek, işletmenizin yasal ve hukuki olarak sorunsuz şekilde faaliyetine devam etmesine destek vermek,

İşletmenize gelen veya işletmeniz tarafından gönderilen tehlikeli maddelerin karayollarında taşınması esnasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek ve ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmenize öneriler sunmak,

İşletmenize gelen veya işletmeniz tarafından gönderilen tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR ’deki zorunluluklar ile uygunluk göstermesi gereken prosedür ve talimatlarını hazırlamak ve mal kabul, gönderim vb. aşamalarında uygulanmasını sağlamak ve gerekli eğitimleri vermek,

İşletmenize gelen veya işletmeniz tarafından gönderilen ve faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek ve/veya taşeron ile çalışılan sistemlerde taşeron için gerekli yapının oluşturulmasında öncülük etmek ve denetim süreçlerini hazırlamak, sisteme tam uyumlu taşeron / alt taşeron temini süreçlerinde yol göstermek. (Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak ),

İşletmenize gelen veya işletmeniz tarafından gönderilen ve faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek ve kullanım eğitimlerini vermek

Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

ÇANKAYA şirketler grubu, 1994 yılından bu yana geniş hizmet yelpazemiz ve TMGD konusunda çok tecrübeli uzmanlarımızla Tehlikeli Maddelerin Karayollarında taşınması ile ilgili sektörde yapacağımız çalışmalar ile üst seviye güvenlik tedbirleri, personel eğitimleri ve saha uygulamaları ile işletmenizi yasal ve güvenli seviyeye taşıyoruz.