• Kablolu taşıma tesisatları
 • Araç kaldırma liftleri
 • Kaldırma Tablaları
 • Sütunlu çalışma platformları
 • Asılı erişim donanımları
 • Yükseltilebilen seyyar iş platformları
 • İnşaat asansörleri
 • Eğimli yük taşıma tertibatları
 • Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları
 • Servis asansörleri
 • Kren asansörleri
 • Yük asansörleri
 • Manipülatörler
 • Uçak yer destek donanımları
 • Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar
 • Sürekli taşıma donanımları (konveyörler)
 • Sütunlu Çalışma Platformu
 • Krenler / Kule Vinç
 • Krenler / Mobil Vinç
 • Endüstriyel Araçlar / Forklift
 • Endüstriyel Araçlar / Transpalet
 • Endüstriyel Araçlar / İstif Makinası
 • Yürüyen Merdiven ve Bant
 • Krenler / Köprülü
 • Krenler / Portal
 • Krenler / Yükleyici
 • Krenler / Kıyı Ötesi
 • Krenler / Döner Kollu-Pergel
 • Vinç / Monoray
 • Vinç / Traksiyonel
 • Vinç / Çektirme
 • Vinç / Gerdirme ve Benzeri
 • Endüstriyel Araçlar / Yük ve Personel Taşıyıcı
 • Endüstriyel Araçlar / Değişken Erişimli Araç
 • Endüstriyel Araçlar / Sipariş Toplayıcı
 • Kaldırma Aksesuarları ve Taşıyıcılar / Sapanlar
 • Kaldırma Aksesuarları ve Taşıyıcılar / Kıskaçlar
 • Kaldırma Aksesuarları ve Taşıyıcılar / Vakum Kaldırıcı
 • Kaldırma Aksesuarları ve Taşıyıcılar / Kıskaçlar

Kaldırma Araçları : İşyerlerinde bulunan vinç, caraskal, asansör, forklift vs. türündeki tüm kaldırma araçları yılda bir bütünüyle kontrolden geçirildikten sonra ehliyeti yetkili teknik elemanlar tarafından maksimum kaldırma ağırlığının 1.5 katı ile ağırlık testine tabi tutulacaktır. Test sonuçları rapor haline getirilecek ve işyerinden bulundurulacaktır.

1. Fiziki (Gözle) Muayene Deneyleri

Çalışma şartları ile test ve deneylerden dolayı vincin taşıyıcı yapısında uygunsuzluğun meydana gelip gelmediğini tespit etmektir.

2- Şartnamelere Uygunluk Deneyleri

Kaldırma araçlarının imalat öncesi belirlenen teknik şartnamelere uygunluğunun tespiti için yapılır.

3. Yük Kaldırma Yeterlilik Deneyleri

A- Statik Yük Deneyleri

Statik deneyler kaldırma makinası ve elemanlarının yapı yeterliliğini kontrol etmek amacı ile yapılır.

Statik deney yükünün hesabı: Ps=1.25x P (Mevzuatta veya Standartlarda aksi belirtilmedikçe bu formül kullanılacaktır).

P:Mobil vinçler için kendi toplam ağırlığı+Yük, diğer vinçler için imalatta belirlenmiş kaldırma kapasitesidir.

Deneyin Yapılışı: Vincin ana elemanlarına en fazla yük geldiği konumlarda yük uygulanır ve kademeli olarak yük artırılır. Yük yerden en fazla 10-20 cm kaldırılır ve en fazla 10 dakika askıda bekletilir. Sonra yük indirilip vinç ve yüke çalışan elemanlarının gözle fiziki muayenesi yapılır.(Çatlak, boya kalkması, kalıcı biçim değişikliği, bağlantılarda gevşeme ya da hasar olup olmadığı kontrol edilir).

B- Dinamik Yük Deneyleri

Kaldırma aracı elemanlarının ve frenlerinin emniyetli olup olmadığının tespiti amacı ile yapılan deneylerdir.

Dinamik Deney Yükünün Hesabı: Pd=1.1x P olarak alınmalıdır.(TS 10116-10117)

Pd= 1.5 x P olarak alınmalıdır (İSİGT:Md:376-378).

P=Mobil vinçler için ilave bom ve kaldırma takımları+Yük,

P=Diğer vinçler için tasarım veya imalat kaldırma kapasitesi.

Deneyi Yapılışı: Vincin ana elemanlarına en fazla yük geldiği konumlarda yük uygulanır. Deneyler vincin hareketlerinin tüm sınırları boyunca defalarca tekrar edilmelidir. Deneyler makinanın enerjisi kesilmesi durumunda da bütün hareketlerini kapsamalı ve en az 60 dakika boyunca tekrar edilmelidir.

Deney sonucunda yine fiziki muayene yapılmalıdır.

C- Kararlılık Deneyleri

Kaldırma aracının kararlılığını kontrol etmek amacı ile yapılır.

Kararlılık Deney Yükünün Hesabı: Pk= 1.25x P + 0.5x Fi

P= Tasarım Kaldırma Kapasitesi,

Fi=Ana Bomun ağırlığı veya uzantı bomun ağırlığının bom veya uzantı bomun başlarına indirgenmiş ağırlığıdır.

Deneyin Yapılışı: kararlılık deneyleri belirlenmiş çalışma alanında ve kararlılığın en az olduğu konumlarda yapılmalıdır

Deneyler esnasında maruziyet alanında kimsenin bulunmasına müsaade edilmemelidir. Deneyler makinanın enerjisi kesilmesi durumunda da bütün hareketlerini kapsamalı ve en az 60 dakika boyunca tekrar edilmelidir.

Deney sonucunda yine fiziki muayene yapılmalıdır.

Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleriyle ilgili olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 376 ve 378 inci maddeleri ile 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7 nci maddesi yasal dayanağı oluşturmaktadır.