Verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle, iş yerlerinde yasalar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bütün gereklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, güvenli bir iş yeri ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktayız.

Danışmanlık Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

  • İşletmedeki mevcut sistemin incelenerek, ayrıntılı analizlerin sonuçlarının yönetime raporlanması,
  • Risk değerlendirmesi,
  • İSG kurulunun oluşturulması,
  • Periyodik denetim planlarının yapılması, uygulanması, raporlanması,
  • Acil durum planlarının ve ekiplerinin oluşturulması,tatbikatların yaptırılması,
  • Üst yönetime ve çalışanlara eğitim verilmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ölçümlerin yapılması, raporlandırılması,
  • Periyodik kontrollerin yapılması,