• Saf Ses Odyometri (Hava ve Kemik Yolu İşitme Eşikleri Tespiti)
  • Konuşma Odyometrisi (Konuşmayı Ayırt    Etme ve Alma Eşiği)
  • Tedirgin Edici Ses Düzeyi (UCL)
  • En Rahat Ses Yüksekliği (MCL)

Odyometri

İnsan kulağı 16-20000Hz arasındaki seslere karşı duyarlı olmasına rağmen her frekansı aynı şiddette agılayamamaktadır. Saf ses Odyometrisi yapılırken insan kulağının duyarlı oldugu, 250-500-1000-2000-4000-6OOOHz’lerdeki işitme esiklerine bakılır.

Gürültüye bağlı işitme kaybının oluşması dikkate alındığında, eski şekilde oluştugu görülmektedir. Birincisi çok yüksek bir sese bir anlık maruz kalmak (herhangi bir patlama olabilir), ikincisi de orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun sure maruz kalmaktır. Fabrika ortamında çalişma, ikinci tiir işitme kayıplanna girmektedir. Bu tiir kayiplarin uzun sürede ve yavaş yavaş oluşması, konuşmayi kapsayan frekanslardan başlamayip, tiz frekanslardan (4000 ve 6000 Hz’lerde) başlamasi kişinin işitme kaybının farkma varmasını engellemektedir. Bu tiir kayiplarin tespit edilmesi igin odyometrik test sonuqlarinin degerlendirilmesi gerekmektedir.

Örnek Değerlendirme

Odyometrik testin değerlendirilmesinde saf-ses ortalamasi ve 4000 Hz deki işitme eşiği, Uluslararasi Standart ISO 1999 ve Amerikan Ulusal Standards ANSI S3-1 dikkate alınarak yapiılmaktadır. İşitme durumunun degerlendirilmesindeki aşağıdaki tabloya göre yapılmıştır. 

İşitme Düzeyi İşitme Durumu
0 25 dB Normal
26 40 dB Cok hafif derecede işitme kaybı
41 55 dB Hafif derecede işitme kaybı
56 70 dB Orta derecede işitme kaybı
71 90 dB İleri derecede işitme kaybı
91 t dB Total isitme kaybı vardır.