ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000 uluslararası bir standardıdır. ISO 22000 belgesi standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.

ISO 22000 standardı diger yönetim sistemi standartlarından bağımsız olarak uygulanabildiği gibi diger yönetim sistemleri (ISO 9001 , ISO 14001 gibi) ile birlikte de uygulanabilir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek kuruluşun bütün yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğini kurulması, hayata geçirilmesi, bütün süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncelleme ve sürekli iyileştirme yapılmasının hedef alındığı uluslar arası ISO 9001 ve uluslar arası Codex Alimentarius Komisyonu(CAC) tarafından geliştirilen HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri baz alınarak hazırlanmış bir standarttır.

ISO 22000 Gıda zincirinde yer alan kuruluşlarında yaşanan yönetim sistem standartı karmaşıklığını ortadan kaldırmak için yayınlanmış uluslar arası bir standarttır.

Etkin Uygulanan bir ISO 22000 Sistemi ile kuruluş

Kalite, sağlık açısından güvenlik ve müşteri açısından güvenilirlik sağlar.

HACCP Kuralı ilkelerine uygunluk sağlar,

 • Firmanıza Uluslar arası anlamda güvenilirlik sağlar,
 • Firmada ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımını sağlar,
 • Daha etkin ve daha dinamik gıda güvenliği tehlikesi kontrolü sağlar,
 • ISO 9001, HACCP, BRC ve IFS arasındaki arasındaki kavram karmaşalarını ortadan kaldırır,
 • Kaynakların daha etkin kullanımını sağlar,
 • Güvenilir Gıda Üretme / Satma Taahhüdünüzü Ortaya Koyar,
 • Markanızı / kurum imajınızı güçlendirir, yeni Pazar / yeni müşteri beklentilerinizi arttırır,
 • Daha iyi planlanma, daha az üretim sonrası doğrulama sağlar,
 • Ön gereksinim programlarının sistematik olarak yönetimini sağlar,
 • Unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlar,
 • Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlar,
 • Yasal mevzuata uygunluğu sağlar.

Bu Standartın gerektirdiği sistemi; gıda güvenliği tehlikelerini bütün gıda zinciri boyunca etkin bir şekilde kontrol altına alıp tüketici için güvenli gıda üretmek isteyen ve gıda zincirinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan bütün kuruluşlar (Örn. Yem üreticileri, gıda üreticileri, perakende satış yerleri, depolama ve sevkiyat kuruluşları, hazır yemek firmaları, restoranlar, gıda katkı maddesi üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, paketleme firmaları vs.) uygulayabilir.