ISO; Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100 kadar ülkenin oluşturduğu bir Uluslararası Standart Örgütü (International Standardization Organization )’dür.

ISO 9000 Standardı Demek; ISO’nun 9000’ninci standardı demektir. Bu standard beş yılda bir yenilenir. İlk defa 1987’de yayınlanmıştır. Daha sonra 1994 ve 2000 yıllarında iki defa yenilenmiştir. Son olarak 2008 yılında yenilenmesi nedeniyle ISO 9001:2008 Standardı olarak anılmaktadır ve halen bu versiyonu geçerlidir. ISO 9000:2005; Kalite yönetim sistemine ait esasları ve terminolojiyi tanımlayan genel bir standarttır.

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

ISO 9001:2008 sistem belgelendirme tüm sektörler için geçerli bir süreç olup sanayi ve her türlü hizmet sağlayan firmalara uygulanabilir.

Sekiz Temel Yönetim İlkesi

1.Müşteri Odaklılık

Bütün çalışmaların, organizasyonun ve üretimin gitmek istediği tek adres müşteridir. Bu faaliyetlerin güvencesi de müşterinin memnun olması ve sayısın artmasına bağlıdır. Bu nedenle organizasyonun stratejileri, hedefleri ve çalışmaları müşteri odaklı olmalıdır

2. Liderlik

Her organizasyon insan gibi canlıdır, ruhu ve bedeni vardır. Bedeni kumanda eden ruhtur, organizasyonu kuran ve yöneten de lideridir.

3. Katılım

Derinlikli ve çok yönlü düşünen liderin düşündüklerini gerçekleştirebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için yardımcılara ve katkılarına ihtiyacı vardır.

Liderin temel yeterliliği kendisiyle iş ve amaç birliği yapmış kimselerin demokratik bir ortamda katkılarını yapabilme şartlarını oluşturmaktır.

4. Süreç Odaklılık

Organizasyonlar bütün faaliyetlerini öncelik sırasına göre çeşitli bölümlere ayırmalı, bunları planlama, uygulama, kontrol etme ve iyileştirme döngüsü içinde yürürlüğe koymalı ve sorumluları belirlemeli, faaliyetin girdisi olan şey işlendikten sonra mamul olarak çıkmalıdır. Bir sürecin çıktıları, kendisinden sonra gelen sürecin ihtiyaç duyduğu girdileri olarak doğru önceliklerle sıraya konulmalıdır.

5. Sistem Esaslılık

Planlanmış olan süreçlerin organizasyonun nihai başarısına endekslenerek doğru öncelikler ve sıralamalarla beraber doğru irtibatlandırmanın sağlandığı süreçlerin en iyi şekilde organize edilmesidir (organizasyon ). İyi süreç planlaması, doğru sistemleşmeyi büyük ölçüde kolaylaştırır. Verimliliğin en kuvvetli etkeni sistemdir. Organizasyonlar sistemsel yapılanmalarındaki başarısızlık sebebiyle toplam cirolarının %25’ini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

6. Sürekli İyileştirme

Organizasyonun varlığının temel teminatı her alanda rekabet yeteneğine sahip olmasıdır. Kaynaklarımızı bir öncekinden daha iyi kullanıp başarımızı bir düzey daha yukarı taşıyarak rekabet edebiliriz.

7. Somut Verilerle Karar Verme

Sorumluların başarılarını ölçmek için sayısal ölçüm teknikleri kullanılmalı, belirlemeler hissi değerlendirmelerden uzak olmalıdır.

8. Tarafların Yararını Düşünme

ISO 9000:2000 uygulaması tarafsız akredite belgelendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Tarafsız bir belgelendirme kuruluşunun yaptığı gözetim müşterinin talebi üzerine bir başka tarafsız belgelendirme kuruluşu tarafından yapılabilmektedir. Standardın tarafsız olması nedeniyle bütün tarafların yararını gözetme ehliyeti taşır.