Kreatinin düzeti kas metabolizması ile yakından alakalı vir değerdir. İlerlemiş böbrek fonksiyon hatlarında kreatin miktarı iki katına çıkabilir.Bu tür durumlarda 24 saat biriktirilen idrarda yapılan kreatinin klirens hesaplamaları renal fonksiyonlar hakkında bize bilgi verebilir. Yapılışı ve tam kan tetkiki ile birlikte istenilmesi genel bir değerlendirme açısından oldukça pratiktir.