İşyerlerinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olacak biçimde sistematik bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan bir araçtır.

OHSAS 18001, British Standards Institute tarafından yayınlanmış olan ” İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ” standardıdır. OHSAS 18001; ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer uluslararası Standartlardan farklı olarak bazı ulusal standard kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sağladığı yararlar şunlardır:

 • İşyerinde çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak.
 • İş performansını ve verimliliği iş güvenliğini sağlayarak artırmak;
 • Çalışanları tehlike ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi.
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması.
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve standardlara uyum sağlamak.
 • Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.
 • İşyerinin rekabet yeteneğini artırmak.
 • Kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanması.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (OHSAS 18001 İSG) Yönetim Sistemi’nin firmanızda kurulum aşamaları aşağıdadır:

 1. OHSAS 18001 İSG Risk Değerlendirme Eğitimlerinin verilmesi,
 2. İSG Sistem yapısının oluşturulması
 3. İSG politika ve yasal zorunluluklarının tespiti
 4. İSG Risk Değerlendirmeleri ve tehlikeli iş analizlerinin yapılması, risk kontrol yöntemlerinin ve planının ortaya çıkarılması
 5. İSG hedeflerinin oluşturulması,
 6. İSG görev ve yetkilerinin belirlenmesi,
 7. İSG prosedürlerinin oluşturulması,
 8. Acil durum planlarının oluşturulması,
 9. Performans ölçüm ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi,
 10. İSG kaza, olay ve uygunsuzluk raporlama sisteminin belirlenmesi,
 11. İSG Dokümantasyonun hazırlanması
 12. İSG denetçi ekibinin oluşturulması ve iç denetçi eğitiminin verilmesi
 13. İç denetimlerin yapılması, raporlanması