Kan hücrelerinin nitelik ve nicelik açısından incelenmesidir.

Otomatik cihazlarla yapılan kan sayımı incelemeleri bize kan ile ilgili bir çok bilgiyi sunar. Kan sayımı ayrıca bir çok kan hastalığının ilk belirtilerini ortaya koyması açısından önemlidir.

Hemogram sırayla şunları içeririr:

  1. mm³’teki alyuvar sayısı
  2. Akyuvar sayısı,
  3. Trombosit sayısı,
  4. Farklı akyuvarların yüzde olarak dağılımı ya da kan formülü,
  5. Kanın cam lam üzerinde yayılması ve boyanmasından sonra gözlenen çeşitli hücrelerin görünümü